Zoki Online
goP.I.P. Webdesign auf Usedom
Srijeda, 20 Lipanj 2018
Kupovina laptopa Ispis E-mail
Ocjena: / 6
LoeOdlino 
Zoki   
Utorak, 11 Oujak 2008
Sadraj
Kupovina laptopa
O dijelovima
O dijelovima 2

OPREMA - Dodatna oprema u vidu ugraðene web kamere, èitaèa kartica, èitaèa otiska prsta, integriranog bluetooth ili irda... je  svakako poželjna.

RADNA MEMORIJA (RAM) - Više je bolje ali ipak, ovisno o tome koji æete operativni sustav koristiti, za XP i Linux je dovoljan 1 GB a za Vistu 2 GB. Ako i kupite prijenosno raèunalo sa manje RAM-a uvijek možete lako naknadno nadograditi RAM.

DISK - Slièno kao i kod radne memorije, moguæe je zamijeniti ugraðeni disk sa veæim. Ipak danas se u laptope ugraðuju minimalno diskovi sa 80 GB.

GARANCIJA - Jako važno kod laptopa gdje je mnogo integriranih komponenti te je u sluèaju kvara matiène ploèe popravak vrlo èesto neisplativ ako laptop nije pod garancijom. Kuæne serije imaju obièno garanciju od godinu dana a bolji laptopi 2-3 godine. Kod nekih proizvoðaèa je moguæe doplatiti produženu garanciju što je jako korisno.

OSTALO - Optièki ureðaj koji se danas ugraðuje u laptope je DVD snimaè tako da tu nema nekog izbora ako izuzmemo rijetke i skupe prijenosnike koji imaju ugraðen blue-ray snimaè. Isto tako svi laptopi koji su danas u prodaji imaju i WLAN, LAN...

OPERATIVNI SUSTAV - Kod nas laptop možete kupiti sa nekom od verzija Windows Vista ili XP operativnog sustava a u ponudi su i prijenosnici sa besplatnim Linux ili FreeDOS sustavima. Izbor je vaš.

PROIZVOÐAÈI - Najpoznatiji su Acer, Apple, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo (prije IBM), LG, Panasonic, Samsung, Sony i Toshiba i meðu njima je preporuèljivo odabrati svoj novi laptop. Ostali su tzv barebone proizvoðaèi tj. ne izraðuju laptope veæ ih samo sastavljaju od komponenata.

Ako želite saznati još više proèitajte i ovaj izvrstan èlanak sa PC Ekspert foruma.

  
Sljedea »