Zoki Online
goP.I.P. Webdesign auf Usedom
Naslovnica arrow Tutorijali arrow Hardware arrow Instalacija matiène ploèe
Ponedjeljak, 18 Lipanj 2018
Instalacija matiène ploèe Ispis E-mail
Ocjena: / 4
LoeOdlino 
Zoki   
Petak, 25 Travanj 2008
Sadraj
Instalacija matiène ploèe
Stavljanje matica
Front panel

Matiènu ploèu zavisno o formatu je potrebno instalirati u odgovarajuæe kuæište. Veæina matiènih ploèa danas na tržištu stane bez problema u midi tower kuæište ali je prije kupovine uvijek dobro provjeriti da li velièina kuæišta odgovara formatu ploèe.

Otvorite stranicu kuæišta te provjerite da li stražnji lim na kuæištu odgovara stražnjim prikljuècima na vašoj ploèi. Ako odgovara onda ga ne trebate mijenjati a ako ne onda ga je potrebno zamijeniti sa odgovarajuæim (dobije se sa ploèom pri kupnji ploèe).

skidanje stražnjeg lima 

Pritiskom prema unutra skinite lim sa kuæišta

zadnji lim 

Stavite stražnji lim koji ste dobili sa ploèom (obièno se stavlja iznutra ali mogu se vidjeti i drukèija rješenja, npr. da se prièvrsti vijkom i sl.) Jedina svrha ovog lima je da spreèava ulazak prašine u kuæište. 
Sljedea »