Zoki Online
goP.I.P. Webdesign auf Usedom
Naslovnica arrow kola raunala arrow to je........? arrow to je freeware, shareware...?
Utorak, 16 Srpanj 2019
to je freeware, shareware...? Ispis E-mail
Ocjena: / 3
LoeOdlino 
Zoki   
etvrtak, 05 Veljaa 2009

Ovisno o cijeni i funkcionalnosti software-a esto se spominju razni izrazi kao što su freeware, shareware, abandonware, adware i dr. meu kojima se teško snai. Ovdje emo navesti veinu njih i kratko objasniti razlike. Po abecednom redu:

Abandonware - U prevodu napušteni softver tj. starije verzije nekih programa. Ako se ne moe pronai autor ili tvrtka koja je proizvela softver više ne postoji koristi se termin Orphanware. Ovaj softver je freeware samo ako je objavljen kao takav ili ako ga je autor naknadno proglasio kao freeware.

Adware - Besplatan softver koji prikazuje reklame tj. sponzoriran je pa prikazuje naješe reklame sponzora.

Baitware - Besplatan ali vrlo limitiran softver kojemu je cilj "nagovoriti" korisnika na kupnju komercijalnog softvera.

Betaware - Uglavnom se koristi samo termin Beta. Beta verzije programa izlaze prije finalnih verzija te se naješe daju korisnicima na testiranje da bi mogli vidjeti kao e finalna verzija nekog programa izgledati te tako autori programa uz pomo korisnika mogu ukloniti neke nedostatke koje otkriju sami korisnici.

Badgeware - Besplatan softver sa mogunošu mijenjanja koda (CPAL = Common Public Attribution Licence) ali uz uvjet da uvijek bude naveden autor originalnog softvera.

Beerware - Software koji moete besplatno koristiti ali ako sretnete autora i zadovoljni ste sa programom autor e rado prihvatiti da mu platite pivo.

Cdware - Naziv za promotivni CD koji se dobije uz asopise, knjige i druge proizvode.

Charityware - Vrsta Donationware-a gdje autor trai da se novac uplati u dobrotvorne svrhe. Ovdje se još koriste nazivi Careware, Helpware i Goodware.

Crippleware - Softver sa ogranienim mogunostima slino kao Demoware, Liteware itd.

Demoware - Ili krae demo je softver sa ogranienim mogunostima, npr demo neke igre gdje moete odigrati samo jedan nivo te tako isprobati igru.

Donationware - Besplatan softver gdje autor prua mogunost da donirate iznos po elji. Nije obavezno ali ako vam se program svia doniranjem simbolinog iznosa (npr. dolar dva) dajete autoru dodatni motiv da nastavi sa poboljšanjem i usavršavanjem programa.

Emailware - Program koji moete besplatno koristiti uz uvjet da autoru pošaljete email poruku.

Freeware - Potpuno besplatan software koji moete koristiti bez ikakvih uvjeta koliko god dugo elite.

Liteware - Besplatna (Lite = lagana, olakšana) verzija komercijalnog programa smanjenih mogunosti ali esto dovoljno kvalitetna za kune korisnike. Dobar primjer je besplatan AVG Free Antivirus.

Malware - Software koji sadri maliciozni kod tj. viruse, crve, trojanske konje, spyware itd. Primjer takvog softvera su mnogobrojni lani antivirus i antispyware programi.

Nagware - Vrsta shareware softvera koji obino nakon isteka probnog perioda upozorava korisnika da se registrira tj. kupi softver i to na nain da obino iskoi prozori sa porukom koji je onda potrebno zatvoriti. Autori ciljaju na to da e korisniku dosaditi te poruke te da e nakon nekog vremena ipak kupiti taj program. Koriste se još i nazivi Begware i Annoyware.

Open source - Softver koji je besplatan i iji kod je javno dostupan.

Postcardware - Ili Cardware je softver koji moete slobodno koristiti uz uvjet da autoru pošaljete razglednicu.

Registerware - Program za koji se morate registrirati (navesti svoje osobne podatke) da bi ga preuzeli ili koristili.

Requestware - Da bi mogli koristiti ovaj softver morate nešto uiniti, npr. poslati email, razglednicu i sl. Ovdje spadaju Emailware, Charityware, Cardware itd.

Shareware - Uz Freeware termin koji se naješe koristi. Ovo je komercijalni softver koji je zaštien autorskim pravima koji se obino distribuira kao Trialware ili Demoware a moe se besplatno preuzeti i sa web-a

Trialware - Softver koji radi samo odreeno vrijeme tj. moete ga koristiti odreeni broj puta (npr. 15 pokretanja) ili odreeni period (npr. 15 ili 30 dana) a nakon toga postaje potpuno ili djelomino upotrebljiv.

Warez - Izraz koji se koristi za ilegalni (piratski) softver. Obino se radi o punim verzijama komercijalnih programa koje odreene grupe distribuiraju naješe preko p2p mrea.

Webware - je online software, tj. programi koji rade kao online servisi te ih nije potrebno instalirati na raunalo. Sve što vam treba je naješe samo internet veza i vaš pretraiva. Primjer ? pa Facebook.

 
Sljedea »