Vista Task Manager
Zoki   
Utorak, 27 Studeni 2007

Task Manager u Visti je napredniji od onoga u XP sustavu pa u njemu možete pronaći dodatne informacije o pokrenutim procesima, aplikacijama i sl. Na primjer: Otvorite Task Manager (desni klik na Taskbar pa klik na Task Manager). Prebacite se na karticu Processes pa kliknite u izborniku na View - Select Columns. Sada uključite Description, Command line i Image Path name te potvrdite sa OK.

Image 

Ovo je vrlo korisno kada želimo identificirati neželjene procese kakve obično pokreću virusi, spyware i sl.