30 pin SIMM utor
Zoki   
Petak, 18 Siječanj 2008

Image

Prva vrsta SIMM utora bio je 30 pinski utor i većinom je korišten za FPM (Fast Page Mode) DRAM. Utor je omogućavao 8 bitni protok podataka (u paru 9 bitni) i koristio se na 286, 386 i 486 računalima. kao i kod 72 pinskog utora memorijske module je bilo potrebno instalirati u parovima ili čak u grupama ovisno o tipu sabirnice.