Što je bug ?
Zoki   
Ponedjeljak, 24 Ožujak 2008

Bug (ili Computer bug, software bug) je računalna greška tj. greška u softveru (programu). Često se pri korištenju nekog programa (ili npr. igre) pojavi greška koja može više ili manje smetati pri radu sa programom.  Ako je program novi ili je novija verzija to često bude baš softverska greška tj. Bug. Ime bug (hrv. buba) je dobio baš po jednoj pravoj bubi uhvaćenoj pri testiranju na Hardward-u davne 1945 godine (vidi sliku)

Slika preuzeta sa U.S. Naval Historical Center Photograph
 

Za programe koji imaju više bug-ova koji ometaju normalan rad u programu često se kaže da su bugoviti (buggy). Inače je uobičajena praksa da se novi software izdaje sa određenim brojem "manjih" bug-ova koji ne utječu na funkcionalnost pa se u novijim verzijama softvera ti i svi novootkriveni bugovi ispravljaju. Bug-ovi se otkrivaju pri testiranju programa ali i nakon izdavanja programa u svakodnevnoj upotrebi pa programi često imaju u sebi ugrađeno automatsko prijavljivanje bugova (bug reports), naravno ako vi kao korisnik to dopustite.

Na kraju Bug je i ime najstarijeg Hrvatskog informatičkog magazina.