Instalacija matične ploče
Written by Zoki   
Petak, 25 Travanj 2008

Matičnu ploču zavisno o formatu je potrebno instalirati u odgovarajuće kućište. Većina matičnih ploča danas na tržištu stane bez problema u midi tower kućište ali je prije kupovine uvijek dobro provjeriti da li veličina kućišta odgovara formatu ploče.

Otvorite stranicu kućišta te provjerite da li stražnji lim na kućištu odgovara stražnjim priključcima na vašoj ploči. Ako odgovara onda ga ne trebate mijenjati a ako ne onda ga je potrebno zamijeniti sa odgovarajućim (dobije se sa pločom pri kupnji ploče).

 

Pritiskom prema unutra skinite lim sa kućišta

zadnji lim 

Stavite stražnji lim koji ste dobili sa pločom (obično se stavlja iznutra ali mogu se vidjeti i drukčija rješenja, npr. da se pričvrsti vijkom i sl.) Jedina svrha ovog lima je da sprečava ulazak prašine u kućište.

Postavite vijčane matice na potrebna mjesta u kućištu, zavisno gdje su rupe na matičnoj ploči.

 

Polako spustite matičnu ploču u kućište te pazite da stražnji dio legne pravilno na zadnji lim. (ovdje vidimo instalaciju ploče sa već instaliranim procesorom i memorijom)

Image 

Sada vijcima dobro pričvrstite matičnu ploču za kućište (stavite sve potrebne vijke, tako da je naknadna deinstalacija komponenti i kablova sa ploče što sigurnija tj. neće dolaziti do savijanja ploče pri deinstalaciji.)

Po uputstvima koja ste dobili uz matičnu ploču spojite male kablove (za tipke power, reset i lampice na kućištu) iz kućišta na front panel priključke na ploči (kod novijih ploča ovo je uveliko olakšano jer na samoj ploči obično sve piše pa i nije potrebno puno gledati u uputstva)

Image