Što je S.M.A.R.T. ?
Zoki   
Četvrtak, 08 Svibanj 2008

S.M.A.R.T. je kratica od Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology. Pojednostavljeno radi se o tehnologiji koja se koristi na tvrdim diskovima a sa ciljem predviđanja kvara diska i upozoravanja korisnika te se tako mogu na vrijeme spasiti podaci sa diska koji su nam u većini slučajeva važniji i vrijedniji nego sam tvrdi disk. Kvar na disku može biti mehaničke ili elektroničke prirode, a većina kvarova mehaničke prirode je predvidljiva jer se tvrdi disk polako "troši". S.M.A.R.T. je tu da nadgleda razne parametre rada tvrdog diska te nam prijavi primjećena odstupanja od normalnih vrijednosti.

HD Tune SMART 

S.M.A.R.T. opcija obično treba biti uključena u BIOS-u matične ploče. Vrijednosti raznih  SMART parametara rada diska možete vidjeti u raznim programima koji ih mogu pročitati (kao što je npr HD Tune na slici). Otprilike 30 % kvarova se može predvidjeti S.M.A.R.T. tehnlogijom pa ipak redovito radite backup vaših podataka jer nije pitanje "da li će doći do kvara tvrdog diska ?" već "kada će doći do kvara ?".