Wieson CrossFire Bridge
Zoki   
Utorak, 07 Listopad 2008

CrossFire bridge (most) tvrtke Wieson za ATI grafičke kartice omogućuje spajanje dviju grafičkih kartica koje onda rade kao jedna.

Wieson CrossFire