Kako promijeniti ikonu
Zoki   
Subota, 12 Svibanj 2007

U Windows XP operativnom sustavu možete ako želite svakoj svojoj mapi dati drukčiji izgled tako da ih lakše pronađete među brojnim mapama. Ikonu mape mijenjate na slijedeći način:

Desni klik na mapu pa klik na Properties 

promjena ikone 

 

Klik na Change Icon (promjeni ikonu)

mijenjanje ikone 

 

Izaberite ikonu koju želite, mi smo za ovaj primjer izabrali ikonu katanca

Image 

 

Zatvorite prozor sa OK te kliknite na Apply na prozoru Properties i primjetite promjenu ikone

Image