Kako pomicati taskbar ?
Written by Zoki   
Četvrtak, 19 Srpanj 2007

Kako pomicati taskbar (ili traku zadataka). Vrlo jednostavno. Desni klik mišem na taskbar...

i otključajte taskbar (klikom maknite kvačicu prikazanu strelicom). Sada možete metodom povuci-ispusti (drag'n'drop) povući taskbar npr gore

top taskbar 

ili npr lijevo itd

Image 

Ako želite ponovo zaključajte taskbar.