Što je freeware, shareware...?
Written by Zoki   
četvrtak, 05 veljače 2009

Ovisno o cijeni i funkcionalnosti software-a često se spominju razni izrazi kao što su freeware, shareware, abandonware, adware i dr. među kojima se teško snaći. Ovdje ćemo navesti većinu njih i kratko objasniti razlike. Po abecednom redu:

Abandonware - U prevodu napušteni softver tj. starije verzije nekih programa. Ako se ne može pronaći autor ili tvrtka koja je proizvela softver više ne postoji koristi se termin Orphanware. Ovaj softver je freeware samo ako je objavljen kao takav ili ako ga je autor naknadno proglasio kao freeware.

Adware - Besplatan softver koji prikazuje reklame tj. sponzoriran je pa prikazuje najčešće reklame sponzora.

Baitware - Besplatan ali vrlo limitiran softver kojemu je cilj "nagovoriti" korisnika na kupnju komercijalnog softvera.

Betaware - Uglavnom se koristi samo termin Beta. Beta verzije programa izlaze prije finalnih verzija te se najčešće daju korisnicima na testiranje da bi mogli vidjeti kao će finalna verzija nekog programa izgledati te tako autori programa uz pomoć korisnika mogu ukloniti neke nedostatke koje otkriju sami korisnici.

Badgeware - Besplatan softver sa mogućnošću mijenjanja koda (CPAL = Common Public Attribution Licence) ali uz uvjet da uvijek bude naveden autor originalnog softvera.

Beerware - Software koji možete besplatno koristiti ali ako sretnete autora i zadovoljni ste sa programom autor će rado prihvatiti da mu platite pivo.

Cdware - Naziv za promotivni CD koji se dobije uz časopise, knjige i druge proizvode.

Charityware - Vrsta Donationware-a gdje autor traži da se novac uplati u dobrotvorne svrhe. Ovdje se još koriste nazivi Careware, Helpware i Goodware.

Crippleware - Softver sa ograničenim mogućnostima slično kao Demoware, Liteware itd.

Demoware - Ili kraće demo je softver sa ograničenim mogućnostima, npr demo neke igre gdje možete odigrati samo jedan nivo te tako isprobati igru.

Donationware - Besplatan softver gdje autor pruža mogućnost da donirate iznos po želji. Nije obavezno ali ako vam se program sviđa doniranjem simboličnog iznosa (npr. dolar dva) dajete autoru dodatni motiv da nastavi sa poboljšanjem i usavršavanjem programa.

Emailware - Program koji možete besplatno koristiti uz uvjet da autoru pošaljete email poruku.

Freeware - Potpuno besplatan software koji možete koristiti bez ikakvih uvjeta koliko god dugo želite.

Liteware - Besplatna (Lite = lagana, olakšana) verzija komercijalnog programa smanjenih mogućnosti ali često dovoljno kvalitetna za kućne korisnike. Dobar primjer je besplatan AVG Free Antivirus.

Malware - Software koji sadrži maliciozni kod tj. viruse, crve, trojanske konje, spyware itd. Primjer takvog softvera su mnogobrojni lažni antivirus i antispyware programi.

Nagware - Vrsta shareware softvera koji obično nakon isteka probnog perioda upozorava korisnika da se registrira tj. kupi softver i to na način da obično iskoči prozorčić sa porukom koji je onda potrebno zatvoriti. Autori ciljaju na to da će korisniku dosaditi te poruke te da će nakon nekog vremena ipak kupiti taj program. Koriste se još i nazivi Begware i Annoyware.

Open source - Softver koji je besplatan i čiji kod je javno dostupan.

Postcardware - Ili Cardware je softver koji možete slobodno koristiti uz uvjet da autoru pošaljete razglednicu.

Registerware - Program za koji se morate registrirati (navesti svoje osobne podatke) da bi ga preuzeli ili koristili.

Requestware - Da bi mogli koristiti ovaj softver morate nešto učiniti, npr. poslati email, razglednicu i sl. Ovdje spadaju Emailware, Charityware, Cardware itd.

Shareware - Uz Freeware termin koji se najčešće koristi. Ovo je komercijalni softver koji je zaštićen autorskim pravima koji se obično distribuira kao Trialware ili Demoware a može se besplatno preuzeti i sa web-a

Trialware - Softver koji radi samo određeno vrijeme tj. možete ga koristiti određeni broj puta (npr. 15 pokretanja) ili određeni period (npr. 15 ili 30 dana) a nakon toga postaje potpuno ili djelomično upotrebljiv.

Warez - Izraz koji se koristi za ilegalni (piratski) softver. Obično se radi o punim verzijama komercijalnih programa koje određene grupe distribuiraju najčešće preko p2p mreža.

Webware - je online software, tj. programi koji rade kao online servisi te ih nije potrebno instalirati na računalo. Sve što vam treba je najčešće samo internet veza i vaš pretraživač. Primjer ? pa Facebook.